Харчування учнів

images (1)Організація харчування в школі

        Здорове харчування школярів впевнено можна віднести до одного із основних факторів розвитку дитини.

Життя малюка зазнає змін вже з першого дня відвідування школи. Тому дуже важливо відразу ж організувати правильне харчування дитини, що стане у нагоді при адаптації до нового для неї навчального процесу, а також закладе фундамент для формування міцного здоров`я.

З метою створення умов, сприяючих зміцненню здоров`я, формуванню навиків правильного харчування, пошуку нових форм обслуговування дітей, збільшення обхвату учнів гарячим харчуванням у школі, були розроблені основні завдання, які висвітлюють наступні питання:

 • забезпечення безкоштовним і пільговим харчуванням учнів школи;
 • створення сприятливих умов для організації раціонального харчування;
 • зміцнення і модернізацію матеріальної бази приміщень харчоблоку школи ;
 • підвищення культури харчування;
 • забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки харчування;
 • проведення систематичної роз`яснювальної роботи серед батьків і учнів про необхідність гарячого харчування.

В школі організовано безкоштовне  гаряче харчуваннядля учнів 1-4 класів  (439учн.-100%),  дітей-сиріт -7учнів, дітей, позбавлених батьківського піклування (підтверджується статус документами з відділу піклування Херсонської міської ради) – 7учнів,дітей з малозабезпечених сімей – 4 учні, дітей громадян України, які прибули з АРК, Донецької й Луганської областей – 10учнів (за наявністю підтверджуючого документу), дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення-21 учень.

Вартість харчування для учнів 1-4 класів становило 9грн.70 к., а для пільгових категорій 5-11 класів – 11грн.40к. Для решти учнів організоване гаряче харчування за кошти батьків. Вартість такого харчування становило 10грн.. Гарячим харчуванням ( без буфетної продукції) було охоплено 583 учні, що становить 67,7% всіх учнів школи ( 861учень), а всіма видами харчування майже всі діти – 99,1%.Харчування учнів школи здійснюється в шкільній їдальні, яка розрахована на 180 посадочних місць.

Проводиться організаційна робота щодо залучення дітей до харчування, як на початку навчального року, так і впродовж його. На початку навчального року видається наказ «Про організацію харчування учнів», в якому визначено контингент учнів, яких звільнено від оплати за нього; особи, відповідальні за організацію харчування; затверджуються графіки харчування; призначаються чергові вчителі по їдальні. Організація гарячого харчування учнів постійно розглядається на педрадах, нарадах при директорові, раді школи, батьківських зборах тощо. З метою покращення

харчування учнів проводиться анкетування. Результати опитування дають можливість виявити ряд проблем та намітити шляхи їх усунення.

З метою забезпечення якісного харчування учнів, охорони їхнього життя і здоров`я, недопущення приймання недоброякісних продуктів харчування та продовольчої сировини до їдальні, в школі працює громадський контроль,до складу якого входили:

 • Кошова Л.Т. – голова комісії, вчитель початкових класів;
 • Хоменко В.Б. – заступник голови комісії, вчитель української мови та літератури;
 • Мельник О.В. – секретар комісії, представник батьківської громадськості;
 • Іванова А.В. – член комісії,представник батьківської громадськості;
 • Коваль К.Ю. – член комісії,представник батьківської громадськості;
 • Ракович Ю.О. – член комісії, шкільна медична сестра;

Щоденний контроль здійснюється адміністрацією, педагогами. Обов`язковим є дотримання щоденного меню, яке затверджується директором школи. Медичною сестрою – Ракович Ю.О. щодня знімається бракераж сировини й готової продукції, що реєструється у відповідних журналах. Перспективне меню узгоджується з СЕС. Свіжа продукція надходить до їдальні невеликими партіями для щоденного використання, що забезпечує приготування сніданків та обідів належної якості.

Шкільна їдальня функціонує з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, про що свідчить відсутність приписів СЕС. Вона світла, простора. В їдальні є три інформаційних стенда: «Меню», «Куток споживача», «Чергові»Біля їдальні знаходиться куточок для миття рук.

Протягом року був оновлений та зміцнений матеріально – технічний стан шкільної їдальні: за рахунок бюджетних коштів придбали  жарову шафу,  2 електроплити, електром`ясорубку, встановили  5 металопластикових вікон;  за рахунок залучених позабюджетних коштів було придбано столовий посуд, мийку для посуду, стіл виробничий; за рахунок організації, яка здійснює харчування учнів був зроблений поточний ремонт харчблоку.

З метою підвищення культури харчування, за кожним класом, групою у їдальні закріплені столи.Готові страви видаються кожному класу/групі окремо, відповідно до графіка приймання гарячого харчування, складеного завідувачем виробництва їдальні й зат­вердженого керівником закладу.  Графік гарячого харчування ви­вішений в обідній залі. Контроль за його додержанням, а також за порядком під час прийняття їжі учнями покладається на черго­вого обідньої зали.Продаж буфетної продукції здійснюється готівкою буфетницею.

Правильно організоване харчування є запорукою здоров`я учнів.

cnjkjdrf

Організація гарячого харчування у школі

на 2018-2019 навчальний рік

Види діяльності Основні заходи Терміни Виконавці
1. Організаційно-аналітична робота: 1.Нарада заступниках  з питань організації і розвитку шкільного харчування Серпень

 

 

Заступник директора з НВР

 

2. Організаційна нарада- графік отримання сніданків учнями; оформлення безкоштовного харчування; графік чергувань і обов’язків чергового вчителя Вересень Голова комісії
школи з харчування, директор
3. Нарада класних керівників: «Про отримання учнями сніданків, обідів» Жовтень Комісія школи  з
харчування
4. Засідання шкільної комісії з харчування із запрошенням класних керівників 1-11-х класів з питань:
– охоплення учнів гарячим харчуванням;
– дотримання сан. гігієнічних вимог;
–  профілактика інфекційних захворювань
Вересень
ГруденьБерезень
Комісія школи з харчування
5. Організація роботи комісії школи з харчування
(учні, педагоги, батьки)
Протягом
року
Комісія школи
з харчування
6. Здійснення щоденного контролю за роботою столової адміністрацією школи, проведення цільових тематичних перевірок. Протягом
року
Адміністрація
2. Методичне забезпечення організації гарячого харчування 1. Організація консультацій для класних керівників 1-4,
5- 8, 9-11 класів:
– Культура поведінки учнів під час їжі, дотримання санітарно-гігієнічних вимог»;
– Організація гарячого харчування – застава збереження здоров’я».
Протягом
року
Медсестра школи
2. Узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду питань організації і розвитку шкільного харчування, впровадження нових форм обслуговування учнів Протягом року Адміністрація, комісія школи з
харчування
3. Організація роботи з поліпшення матеріально-технічної бази їдальні, розширенню сфери послуг для учнів і їх батьків
 1. Естетичне оформлення залу їдальні

 

Серпень Адміністрація
4. Робота з виховання культури харчування, пропаганди здорового способу життя серед учнів 1. Проведеннякласних годин з тем:
– Режим дня і йогозначення
– Культура вживанняїжі
– «Хліб – всьому голова»
– Гострікишковізахворювання та їхпрофілактика
ВересеньЖовтень Листопад Грудень Класнікерівники, медсестра
2. Гра для учнівпочатковоїшколи «Дари золотоїосені»

3.Конкурс плакатів «Чисті руки – запорука здоров`я»

Жовтень Класнікерівники, педагог-організатор
4. Конкурс газет серед учнів 5-9 кл. «Про смачну та здорову їжу» Листопад Педагог-організатор
5. Бесіди з учнями 10-11 кл. «Бережи своє здоров’я» Грудень Класні керівники Медсестра
6. Конкурс на кращу « Казку про Вітамінчика» (1-4 класи) Січень Класні керівники
заст. дир. з НВР
7. Проведення вітамінного ярмарку (кращі рецепти вітамінного салату);

Перегляд фільму «Харчування і здоров`я»

Лютий Класнікерівники, педагог-організатор
8. Конкурс серед учнів 5-7 класів «Господиня» Березень Вчителі обслуговуючої праці, класні керівники
9. Анкетування учнів (усне опитування):
– шкільне харчування: якість і різноманітність обідів;
– За що скажемо кухарям спасибі?
Жовтень Лютий Квітень Класні керівники
заст. дир. з НВР
5. Робота з виховання культури харчування, пропаганди здорового способу життя серед батьків учнів 1 . Проведення батьківських зборів за темами:
– спільна робота сім’ї і школи з формування здорового способу життя вдома.Харчування учнів;
– профілактика шлунково-кишкових захворювань, інфекційних, простудних захворювань;
– підсумки медичних оглядів учнів
ЖовтеньТравень Медсестра
класнікерівники
заст. дир. з НВР
2. Батьківський лекторій «Здоров’я вашої сім’ї» Лютий Психолог
3. Зустріч лікаря з батьками – «Особиста гігієна дитини» Квітень Медсестра, класні керівники
4. Анкетування батьків «Ваші пропозиції на 2018/2019 н. рік з розвитку харчування в школі» Травень Класні керівники

Комісія громадського контролю

з організації харчування

на 2018/2019 н.р.

Кошова Л.Т. – голова комісії, вчитель початкових класів;

Хоменко В.Б. – заступник голови комісії, голова профкому, вчитель української мови та літератури;

Коваль К.Ю.   –  член комісії, представник батьківської громадськості;

Іванова А.В. – член комісії, представник батьківської громадськості;

Ракович Ю.О. – член комісії, шкільна медична сестра;

Топал Ірина – голова Ради школи, учениця 11 класу.