Структура навчального року

Про структуру 2018/2019 навчального року та навчальні плани

Робочий навчальний план  складено у відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенції розвитку загальної середньої освіти, концепції профільного навчання у старшій школі, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778, Національної стратегії розвитку освіти до 2021 року, наказів Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, Статуту школи.

для 1-2 класів – за Типовими освітніми та навчальними програмами для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018  № 407;

для 1-4 класів – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018  № 407;

– для 5-9-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018  № 405;

– для 10-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018  № 408;

– для 11-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018  № 406;

Структура навчального року:
І семестр – з 1 вересня по 28 грудня
ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня

Терміни канікул :
осінні з 29.10.2018 по 04.11.2018
зимові з 29.12.2018 по 13.01.2019
весняні з 25.03.2019 по 31.03.2019