Дистанційне навчання

На підставі рішень міської комісії з питань ТЕБ та НС від 23.10.2021 року (протокол №28), наказу управління освіти  Херсонської міської ради від 23.10.2021 року №194-Т «Про впровадження додаткових обмежуваних заходів в закладах загальної, середньої та позашкільної освіти Херсонської міської територіальної громади», наказу по школі від 25.10.2021 року №223-о з метою зменшення соціальних контактів та стримання розповсюдження гострої респіраторної хвороби спричиненої COVID-19 у школі запроваджено дистанційне навчання для учнів з 1 по 9 класи з 25.10.2021-07.11.2021.

Дистанційне навчання відбувається згідно з розкладом уроків для 1-4 та 5-9 класи.

Уроки для учнів 5-11-х класів розпочинаються за розкладом.

Синхронне навчання відбувається на платформах (ZOOM, Google Meet, тощо) за запрошеннями вчителів на блогах, в групах месенджерів та соціальних мереж.

РОЗКЛАД УРОКІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №41 ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Натисніть тут РОЗКЛАД

Робота гyртків під час дистанційної форми навчання здійснюється через батьківські групи Вайберу та Google Classroom.

Дистанційне навчання – організація освітнього процесу в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх як правило опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій;

Технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій (технології розвивального, проєктного, змішаного, диференційованого, програмованого, модульного навчання тощо), а також інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, що дають можливість реалізувати процес дистанційного навчання.

У рамках таких єдиних підходів педагогічні працівники, користуючись академічною свободою, можуть обирати форми, методи і засоби дистанційного навчання.

Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання може передбачати навчальні (у тому числі практичні, лабораторні) заняття, корекційно-розвиткові заняття, вебінари, онлайн форуми та конференції, самостійну роботу, дослідницьку, пошукову, проєктну діяльність, навчальні ігри, консультації та інші форми організації освітнього процесу, визначені освітньою програмою закладу освіти.

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних та корекційно-розвиткових занять, консультацій, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі.

Педагогічні працівники самостійно визначають режим (синхронний або асинхронний) проведення окремих навчальних занять:

Асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання,  під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо;

Синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції.

Витяг з Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Наказ МОН від 08.09.2020 №1115

Вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання

При використанні технічних засобів навчання (далі – ТЗН) під час проведення навчального заняття потрібно чергувати види навчальної діяльності. Безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж навчального заняття повинна бути: для учнів 1 класів – не більше 10 хвилин; для учнів 2 – 4 класів – не більше 15 хвилин; для учнів 5 – 7 класів – не більше 20 хвилин; для учнів 8 – 9 класів – 20 – 25 хвилин; для учнів 10 – 11(12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин. При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10 – 11(12) класів – не більше 25 – 30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15 – 20 хвилин на другому навчальному занятті.

Після занять із застосуванням ТЗН проводяться вправи з рухової активності та вправи гімнастки для очей. Комплекси відповідних вправ наведені у додатку 3 до  Санітарного регламенту.

Підготовка учнів до ЗНО з вебінарами, відеоуроками та тестами здійснюється за допомогою платформи ilearn.org.ua .