До уваги

Витяг з Закону України «Про повну загальну середню освіту»

  1. Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

 

Про організоване завершення 2020/2021 навчального року та реалізацію Закону України «Про внесення змін до Розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення до

Лист МОН № 1/9-218 від 27.04.21 року

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що закінчується не пізніше 1 липня, при цьому структура та тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

У межах академічної автономії питання організації виконання освітньої програми, навчального плану та освітнього процесу є внутрішнім питанням кожного закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завданням педагогічних працівників.

Оцінювання, зокрема підсумкове, результатів навчання здобувачів освіти може відбуватися (за потреби) з використанням технологій дистанційного навчання (відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу ІІІ Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224).

Про структуру 2020/2021 навчального року та навчальні плани

Робочий навчальний план  складено у відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенції розвитку загальної середньої освіти, концепції профільного навчання у старшій школі, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778, Національної стратегії розвитку освіти до 2021 року, наказів Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, Статуту школи.

– для 1-х -2х класів –  за Типовою освітньою  та навчальною програмою для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом О.Я.Савченко, затверджено наказом МОН України від 21.03.2018 № 268.

–  для 3-х-4-х класів –  за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджено наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 407 (Таблиця № 1).

– для 5-9-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018  № 405;

– для 10- 11-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018  № 408.

Структура навчального року:

І семестр – з 1 вересня по 29 грудня 2020 року;

ІІ семестр – з 11 січня по 08 червня 2021 року.

Терміни канікул :

осінні з 22.10.2020 по 01.11.2020

зимові з 30.12.2020 по 10.01.2021

весняні з 30.03.2021 по 04.04.2021

 

Залишити відповідь