Класному керівнику

Методичні  рекомендації  щодо діяльності

класного керівника в закладах загальної середньої освіти

Класний керівник – це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів, їх соціального захисту.

Він є перш за все гарантом дисципліни і порядку, вихователем учнівського колективу, наставником і порадником, організатором виховної роботи, координатором діяльності вчителів і батьків.

Заповіді класного керівника: люби дитину, вір у дитину, розумій дитину, поважай дитину, знай дитину.

 

Професійними якостями класного керівника є:

 якості та властивості: переконаність, громадська і моральна зрілість, гуманність, людяність, доброта, тактовність, чуйність, витримка, щирість тощо;

знання: психолого-педагогічні, в галузі історії України, політики, культури, етики, естетики, права, техніки, спорту;

вміння та навички: конструктивні, організаторські, комунікативні, дослідницькі, прикладні;

педагогічна техніка: організувати себе, посилювати внутрішнє гальмування і збудження, зацікавлювати, надихати, володіти культурою мови, мімікою, жестами тощо.

 

 Права класного керівника:

– відвідування уроків, занять із теоретичного та виробничого навчання, виробничої практики та позакласних заходів, семестрових, річних атестацій та заліків у закріпленому класі (групі), бути присутнім на заходах, що проводять для учнів (вихованців) навчальні, культурно-просвітні заклади, інші юридичні або фізичні особи;

– внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів (вихованців);

– ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів (вихованців);

– внесення пропозицій на розгляд батьківських зборів класу (групи) щодо матеріального забезпечення організації та проведення позаурочних заходів у порядку, визначеному законодавством;

–  відвідування учнів (вихованців) за місцем їх проживання або в гуртожитку професійно-технічного навчального закладу (за згодою батьків, опікунів, піклувальників), вивчення умов їх побуту та виховання, а також виходити з пропозиціями на педагогічних зборах щодо притягнення до відповідальності батьків, які ведуть аморальний спосіб життя, грубо поводяться зі своїми дітьми, завдають їм моральної та фізичної шкоди;

– вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання;

– вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями (вихованцями);

– захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства;

– матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань.

 

     Обов’язки класного керівника:

– вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів (вихованців);

– здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями (вихованцями) статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

– інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів (вихованців) педагогічну раду, адміністрацію навчального закладу, батьків;

– дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня (вихованця), захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

– пропагувати здоровий спосіб життя;

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

– вести документацію, пов’язану з виконанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, плани роботи тощо);

– регулярно готувати і проводити батьківські збори, збори учнівського активу самоврядування.

 

Функції класного керівника: діагностична, виховна, організаторська, координаційна, стимулююча, корекційна, соціальна.

Основні  орієнтири виховання:

 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до людей;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до мистецтва;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до себе.

 

 

 

 

         Циклограма роботи класного керівника

·щоденно ·здійснювати моніторинг відвідування уроків

·фіксувати пропуски уроків у класному журналі

·проводити бесіди на запобігання запізненням на уроки

·організовувати чергування в класі

·проводити індивідуальну роботу з учнями

·забезпечувати організаційні моменти щодо харчування учнів

·щотижнево ·проводити виховні години в класі

·перевіряти щоденники

·організовувати заходи з виховної роботи

·співпрацювати з активом класу, органами учнівського самоврядування

·контролювати виконання доручень

·організовувати прибирання кабінету, території, пришкільної ділянки

·співпрацювати з батьками щодо нагальних питань

·взаємодіяти з учителями-«предметниками», які працюють у класі

· щомісячно ·проводити класні збори

·відвідувати уроки вчителів – «предметників»

·координувати заходи виховної роботи з класом

·щосемест

рово

·оформлювати класний журнал за підсумками семестру та звіти ·заповнювати табелі успішності(свідоцтво досягнень) ·проводити батьківські збори(за планом) ·аналізувати виконання плану роботи, коригувати план виховної роботи

·складати плани роботи на канікули

·аналізувати зайнятість учнів у позаурочних заходах, гуртках, секціях тощо

·аналізувати роботу з профілактики травматизму серед учнів

·щорічно ·складати план виховної роботи на навчальний рік ·оформлювати особові справи  учнів

·оформлювати соціальний паспорт класу

·забезпечувати учнів класу  підручниками

·писати характеристики учнів (за необхідності)

·подавати інформаційні матеріали для нагородження учнів за підсумками навчального року

·за потреби проводити індивідуальні чи колективні зустрічі з батьками

·отримувати консультації у практичного психолога

·здійснювати відвідування вдома

·складати акти обстеження матеріально – побутових умов.

 

                        Документація класного керівника

 

                                         2019-2020 навчальний рік

 

                                     2018-2019 навчальний рік

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

 

Декларація прав людини

Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року.

Конвенція ООН про права дитини

Конвенція ООН про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.

 

                                                    ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Конституція (Основний Закон) України

«Про освіту» 

«Про загальну середню освіту» 

«Про позашкільну освіту» 

“Про молодіжні та дитячі громадські організації”

“Про охорону дитинства”

“Про захист суспільної моралі”

“Про протидію торгівлі людьми”

“Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

 

Укази Президента України
«Про затвердження Національної  стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”

«Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.2002 р. № 258/2002.
«Пр Національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001 р. № 992/2001.
«Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» від 12.11.1999 р. № 1460/99.
«Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» від 20.12.2000 р. № 1396/2000.

«Про відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» від 08.04.2016 №130.

«Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» від 09.02.2016 року № 42/2016.

«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки» від 13.10.2015 №580.

«Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 25.08.2015 №501.

«Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру» від 12.08.2015 № 471/2015.

«Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» 12.06.2015 № 334.

«Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.2015 № 5/2015.

«Про День Гідності та Свободи» від 13.11.2014 № 872.

«Про День Соборності України» від 13.11.2014 № 871.

«Про День захисника України» від 14.10.2014 № 806.

«Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року» від 27.09. 2013 № 532/2013.

«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 5.06.2013 №3 44/2013.

 

Розпорядження, Постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів України

 

«Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»
«Про Програму «Українська родина» від 14.03.2001 р. № 243.
«Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми» від 25.09.1999 р. № 1768.

Постанова від 13.04.2016 №971-19 «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році».

Постанова від 12.05.2015 р. № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

Постанова від 26.03.2013 № 717 «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року».

Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік» від 25.12.2015 № 1400-р.

Розпорядження від 22.08.2012 «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту».

Розпорядження від 27.08.2010 року №1718-р «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

 

Загальнодержавні програми

Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року (затверджено 24.02.2016 р. № 113-р).

Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року»

Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року

 

КОНЦЕПЦІЇ

 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Концепція Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (схвалено 07.10.2015 р. № 1053-р).

Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки (схвалено 30.09.2015 р. № 1018-р).

Концепція екологічної освіти України

Концепція превентивного виховання

Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків

Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності
Міністерство освіти і науки України

 

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України.

Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України.

Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти.
Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти.
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.
Про затвердження Змін до «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти». Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 року № 489.
Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».

від  04.04.2016 № 361 «Про заходи з виконання плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік».

від 23.03.2016 № 312 «Про затвердження плану заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру».

від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».

від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».

від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

від 08.04.2015 № 412Наказ МОН України «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

від 07.08.2014 № 910 «Про скасування наказу МОН від 24.05.2007 «Про заборону використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу».

від 28.08.2013 №1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності».

від 30.06.2011 № 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї».

від 29.03.2010 № 255 «Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв».

від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми».

Лист МОН від 30.07.2014 № 1/9-385 “Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами; поведінки у надзвичайній ситуації”.

 

ВАЖЛИВО!

 

Нова Інструкція з діловодства для закладів загальної середньої освіти набула чинності 5 жовтня 2018 року.

Необов’язковими стають плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об’єднань, гуртків, спортивних секцій, поурочні плани, що складались на основі календарно-тематичних.

Відтепер ці документи можуть створюватись лише за рішенням педагогічної ради закладу освіти та мати довільну форму й структуру, що має полегшити щоденну роботу вчителя.

 

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:

 1. Класний журнал.
 2. Особові справи учнів.
 3. Табелі успішності.
 4. 4. Матеріали виховних годин, годин спілкування, тощо.
 5. 5. Розробки сценаріїв виховних заходів.
 6. 6. Щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями.
 7. 7. Щоденник роботи з учнями «групи ризику».
 8. 8. Протоколи батьківських зборів.
 9. 9. Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів.

 

Моніторинг діяльності класного керівника

Мета: підвищення професійної компетентності та педагогічної майстерності класних керівників, виявлення кращих педагогів та впровадження їх досвіду роботи в практику виховної діяльності закладу освіти.

Учасники: класні керівники

Критерії:

– Виконавча дисципліна.

– Організаційна діяльність та її результативність за напрямками виховної роботи.

– Участь у заходах з класом.

– Методична діяльність.

– Стан правопорушень та злочинів.

– Облік дітей і підлітків шкільного віку.

– Оздоровлення.

-Організація гарячого харчування.

-Організація самоврядування.

– Охоплення дітей гуртковою роботою.

-Діагностика класного колективу.

 

Підведення підсумків роботи класного керівника

 

 1. Виконавча дисципліна:
 • здача документації своєчасно – 5 балів;
 • здача документації несвоєчасно – 0 б.;
 • відвідування нарад – 1 б.;
 • участь у нарадах – 5 б.;
 • виконання доручень – 3 б.

 

 1. Організаційна діяльність та її результативність за напрямками

виховної роботи:

 • правове виховання, формування здорового способу життя;
 • екологічне виховання;
 • військове-патріотичне виховання;
 • туристсько-краєзнавчий напрямок;
 • спортивно-оздоровчий напрямок;
 • художньо-естетичне виховання;

Участь у заходах з класом: І місце        ІІ місце       ІІІ місце

– шкільних-5 балів                    20           15               10

– районних – 5 балів                 20          15               10

– міських – 5 б.                           20          15               10

– обласних – 5 б.                        20          15               10

– всеукраїнських – 10 б.            25           20               15

 1. Участь у міських масових заходах – 5 балів.
 2. Методична діяльність:
 • відвідування заходу в школі або методичному кабінеті –1 б.;
 • участь у заході – 5 б.;
 • проведення заходу на базі класу – 10 б.;
 • участь у професійному конкурсі „Класний керівник” – 5 б.;
 • участь у ІІ і ІІІ етапах – 10 б.;
 • участь у фіналі – 15 б.;
 • наявність перемоги – 20 б.
 1. Стан правопорушень та злочинів:
  • відсутність правопорушень – 25 балів;
  • контроль за відвідуванням учнями уроків – 5 балів;
  • взаємозв’язок з батьками з причини відсутності дитини – 5 балів.

6.Облік дітей і підлітків шкільного віку:

 • всі діти охоплені навчанням – 25 б.;
 • повернено до школи – за кожного учня – 10 б.

7.Оздоровлення:

 • відсоток оздоровлених учнів у шкільному таборі до загальної кількості школярів переведено у бали;
 • інші табори (“Юнга”, “Сонечко”) – за кожного учня – 1 б.

8.Організація гарячого харчування:

 • 5-11 класи – відсоток від загальної кількості учнів, які харчуються переведено у бали;
 • організація харчування за рахунок спонсорів для пільгових категорій – за кожну дитину – 1 б.

9.Організація самоврядування:

 • наявність самоврядування – 10 б.;
 • моніторинг громадської активності (за результатами анкетування)–5-25б

10.Охоплення дітей гуртковою роботою:

 • відсоток від загальної кількості переведено у бали;

за напрямками: спортивні секції, технічні гуртки, художньо-естетичні, екологічні, правові (шкільні гуртки керівники – вчителі школи та представники громадськості);

 • відсоток учнів, які відвідують гуртки позашкільних закладів на базі школи (за даними ЗПО);
 • відсоток учнів, які відвідують гуртки позашкільних закладів на їх базі (за даними ЗПО).

Моніторинг ефективності діяльності класного керівника

Критерії моніторингу

 

 

Бали Примітка
    2016-

2017 н.р.

    2017-

2018 н.р.

  2018-

2019 н. р.

    2019-

2020 н. р.

 

 

1. Участь у психолого-педагогічному семінарі – практикумі
2.  Участь в роботі методоб’єднання класних керівників
3.   Кількість відкритих виховних заходів на Всеукраїнському рівні
обласному
міському
шкільному
4.   Наявність оформленої системи виховної діяльності з класним колективом
5.   Кількість творчих робіт з виховної роботи на педвиставці
6.   Участь у конкурсах з виховної роботи
обласних
міських
районних
8.   Кількість публікацій з виховної роботи
9.   Психолого-педагогічна освітня робота з батьками
10. Кількість проведених екскурсій, походів
11. Кількість проведених родинних свят
12. Фізкультурно-оздоровча, превентивна робота
13. Участь з правового

виховання

 

14. Зв’язки з громадськістю
15. Застосування інноваційних особистісно- орієнтованих технологій виховання
16. Забезпечення організації учнівського самоврядування
17. Координація роботи педпрацівників, батьків щодо розвитку особистості дітей
18. Застосування морального стимулювання учнів та батьків
19. Ведення документації класного керівника
Загальна кількість балів

 

 

 

Залишити відповідь