Математика

 • у 5-6 класах Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804    (Укладачі програми (2012 р.): М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін,
  Д. А. Номировський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, М. С. Якір

У розвантаженні програми (2015 рік) брали участь: М. І. Бурда,
А. В. Паньков, М. С. Якір, Д. А. Номіровський

          Над оновленням програми (2017 рік) працювали: М. І. Бурда,
Б. В. Кудренко, О. Я. Біляніна, А. І. Азаренкова, О. І. Буковська, Т. С. Кіндюх,
О. Є. Лисенко, А. В. Миляник, Н. В. Панова, А. В. Паньков)

 • У 6-А класі математика викладається за навчальною програмою «Математика» для 5-7 класів закладів загальної середньої освіти з класами математичного, економічного та інформаційного профілю (автор Яценко С.Є., Сіра Л.І., Цьома Т.І.), рекомендована Міністерством освіти і науки України (Наказ №1054 від 18.09.14)
 • лист МОН від 11.2019 №1/11-9650) ?
 • у 7-9 класах за новою програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., Нелін Є.П., Номіровський Д.А., Паньков А.В., Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В., Якір М.С.).
 • У 10-11 класах за Програмами, розміщеними на сайті МОН (наказ МОН від 23.10.2017 №1407)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня у 2019/2020 навчальному році 11 класи закладів загальної середньої освіти будуть вивчати математику на рівні стандарту (3 години на тиждень)

Нова навчальна програма з математики (Алгебра та початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx) розрахована на 3 години на тиждень. Вивчаються 2 окремих предмета: «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія».

 • У 8-А та 9-А – за Навчальною програмою вивчення математики у 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів (М.І.Бурда, М.Ф.Городній, Д.А.Номіровський,

А.В.Паньков, Н.А.Тарасенкова, М.В.Чемерис, В.О.Швець, М.С.Якір.)  Наказ МОН від 17.07.2013 № 983

Значна увага приділяється вивченню наскрізних ліній, а саме: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».

Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2019/2020 навчальному році, що містяться у листі Міністерства освіти і науки України від  01. 07. 2019 р. № 1/11-5966

 1. Види письмових робіт.

Основними видами класних і домашніх письмових робіт з природничо-математичних дисциплін є:

– розв’язування задач і вправ;

– складання таблиць, схем, тощо;

– виконання проектів;

– самостійні та контрольні роботи.

 1. Кількість і призначення учнівських зошитів

Залежно від видів письмових робіт виділяються зошити які зберігаються в класі та зошити, що зберігаються в учнів. Кількість учнівських зошитів (визначено на МО):

5-6 класи – 2 зошити з математики;

7-9 класи – 2 зошити з алгебри та 2 зошити з геометрії;

10-11 класи по одному зошиту з алгебри та початків аналізу та з геометрії

Для контрольного тематичного оцінювання передбачаються окремі зошити, які зберігаються протягом навчального року в закладі загальної середньої освіти.

 1. Тематичне оцінювання

Для запобігання перевантаження учнів час проведення тематичних (контрольних) робіт визначається загальношкільним графіком, складеним заступником директора навчального закладу за погодженням із вчителями.

Упродовж одного робочого дня учні можуть виконувати письмову тематичну (контрольну) роботу тільки з однієї дисципліни, а протягом тижня — не більше ніж з трьох. Під час планування тематичних робіт у кожному класі необхідно передбачити їх рівномірний розподіл протягом усього семестру, не допускаючи накопичення письмових (контрольних) робіт наприкінці семестру, навчального року.

Порядок перевірки письмових робіт з математики  ( з Методичних рекомендацій щодо викладання математики у 2018/2019 навчальному році, Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від  03. 07. 2018 р. № 1/9-415):

4.1 При перевірці зошитів оцінюється лише правильність записів. Почерк, охайність та форма запису не є предметом оцінювання.

4.2. Зошити з математики, в яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряються:

у 5—6-х класах— не рідше ніж один раз на два тижні;

у 7—11-х класах— не рідше один раз на місяць.

4.3. Оцінка за ведення зошитів виставляється у класний журнал, але на враховується при виведенні тематичної.