Напрями виховної роботи

Виховна система школи розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН “Про права дитини”, Статуту школи. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідеї гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору.

В Законі України «Про загальну середню освіту» особлива увага приділяється вихованню громадянина – патріота своєї країни, який готовий до подальшого навчання та трудової діяльності зі своїми політичними переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя.

Характер виховання повинен передбачати глибоке розуміння вчителем фізіологічної природи вихованців, їх індивідуальні риси та можливості, повагу до особистості дитини.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ
 • Патріотичне виховання;
 • Правове виховання
 • Вихвання національної культури
 • Громадянська освіта і виховання
 • Туристсько-краєзнавча робота
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ
 • Моральне виховання
 • Родинно-сімейне виховання
 • Превентивне виховання
 • Толерантність
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ
 • Екологічне виховання
 • Еколого-натуралістична робота
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА ТА КУЛЬТУРИ
 • Художньо-естетичне виховання
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ
 • Профорієнтаційна робота
 • Трудове виховання
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ
 • Охорона життя та здоров’я
 • Формування здорового способу життя
 • Формування активної життєвої позиції
 • Формування соціального статусу