Харчування учнів

images (1)Організація харчування в школі

        Здорове харчування школярів впевнено можна віднести до одного із основних факторів розвитку дитини.

Життя малюка зазнає змін вже з першого дня відвідування школи. Тому дуже важливо відразу ж організувати правильне харчування дитини, що стане у нагоді при адаптації до нового для неї навчального процесу, а також закладе фундамент для формування міцного здоров`я.

З метою створення умов, сприяючих зміцненню здоров`я, формуванню навиків правильного харчування, пошуку нових форм обслуговування дітей, збільшення обхвату учнів гарячим харчуванням у школі, були розроблені основні завдання, які висвітлюють наступні питання:

 • забезпечення безкоштовним і пільговим харчуванням учнів школи;
 • створення сприятливих умов для організації раціонального харчування;
 • зміцнення і модернізацію матеріальної бази приміщень харчоблоку школи ;
 • підвищення культури харчування;
 • забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки харчування;
 • проведення систематичної роз`яснювальної роботи серед батьків і учнів про необхідність гарячого харчування.

Звіт

про організацію харчування в школі

за  2018/19 н.р.

            Здорове харчування школярів впевнено можна віднести до одного із основних факторів розвитку дитини.

Життя малюка зазнає змін вже з першого дня відвідування школи. Тому дуже важливо відразу ж організувати правильне харчування дитини, що стане у нагоді при адаптації до нового для неї навчального процесу, а також закладе фундамент для формування міцного здоров`я.

З метою створення умов, сприяючих зміцненню здоров`я, формуванню навиків правильного харчування, пошуку нових форм обслуговування дітей, збільшення обхвату учнів гарячим харчуванням у школі, були розроблені основні завдання, які висвітлюють наступні питання:

 • забезпечення безкоштовним і пільговим харчуванням учнів школи;
 • створення сприятливих умов для організації раціонального харчування;
 • зміцнення і модернізацію матеріальної бази приміщень харчоблоку школи ;
 • підвищення культури харчування;
 • забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки харчування;
 • проведення систематичної роз`яснювальної роботи серед батьків і учнів про необхідність гарячого харчування.

В школі організовано безкоштовне  гаряче харчування для учнів 1-4 класів  (522 учн.-100%), дітей пільгових категорій: дітей-сиріт – 5 учнів, дітей позбавлених батьківського піклування (підтверджується статус документами з відділу піклування Херсонської міської ради) – 9 учнів , дітей з малозабезпечених сімей – 4 учні, дітей громадян України, які прибули з АРК, Донецької й Луганської областей – 9 учнів (за наявністю підтверджуючого документу), дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення-26 учнів, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах – 1 учень.

Вартість харчування для учнів 1-4 класів становило 9грн.70 к., а для пільгових категорій 5-11 класів – 11грн.40к. Для решти учнів організоване гаряче харчування за кошти батьків. Вартість такого харчування становить: повний обід – 18грн.. Гарячим харчуванням ( без буфетної продукції) було охоплено 678 учнів, що становить 69% всіх учнів школи ( 982учні), а всіма видами харчування майже всі діти – 99%. Харчування учнів школи здійснюється в шкільній їдальні, яка розрахована на 180 посадочних місць.

 

Проводиться організаційна робота щодо залучення дітей до харчування, як на початку навчального року, так і впродовж його. На початку навчального року видається наказ «Про організацію харчування учнів», в якому визначено контингент учнів, яких звільнено від оплати за нього; особи, відповідальні за організацію харчування; затверджуються графіки харчування; призначаються чергові вчителі по їдальні. Організація гарячого харчування  учнів постійно розглядається на педрадах, нарадах при директорові, раді школи, батьківських зборах тощо. З метою покращення харчування учнів проводиться анкетування. Результати опитування дають можливість виявити ряд проблем та намітити шляхи їх усунення.

З метою забезпечення якісного харчування учнів, охорони їхнього життя і здоров`я, недопущення приймання недоброякісних продуктів харчування та продовольчої сировини до їдальні,  в школі працює громадський контроль,  до складу якого входять:

 • Кошова Л.Т. – голова комісії, вчитель початкових класів;
 • Хоменко В.Б. – заступник голови комісії, вчитель української мови та літератури;
 • Борзакова В.І. – секретар комісії, представник батьківської громадськості;
 • Кретова М.М. – член комісії, представник батьківської громадськості;
 • Коваль К.Ю. – член комісії, представник батьківської громадськості;
 • Ракович Ю.О. – член комісії, шкільна медична сестра;
 • Стельмах Т. – член комісії, учениця 11 класу.

Щоденний контроль здійснюється адміністрацією, педагогами. Обов`язковим є дотримання щоденного меню, яке затверджується директором школи. Медичною сестрою – Ракович Ю.О. щодня знімається бракераж сировини й готової продукції, що реєструється у відповідних журналах. Перспективне меню узгоджується з СЕС. Свіжа продукція надходить до їдальні невеликими партіями для щоденного використання, що забезпечує приготування сніданків та обідів належної якості.

Шкільна їдальня функціонує з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, про що свідчить відсутність приписів СЕС. Вона світла, простора. В їдальні є п`ять інформаційних стенда: «Меню», «Куток споживача», «Чергові», «Вітамінна абетка» та «Азбука харчування».  Біля їдальні знаходиться куточок для миття рук.

Протягом року був оновлений та зміцнений матеріально – технічний стан шкільної їдальні. За рахунок бюджетних коштів в літній період  зроблено: капітальний ремонт; придбано: овочерізка – протиральна, електрокотел, тістоміс, духовка, електросковорода, два  холодильних рефрижератори. За рахунок навчального закладу поновлено  стіну – вхід в їдальню, придбано раковини для миття рук біля їдальні, два стенди: «Азбука харчування» та «Вітамінна абетка».

З метою підвищення культури харчування, за кожним класом, групою у їдальні закріплені столи. Готові страви видаються кожному класу/групі окремо, відповідно до графіка приймання гарячого харчування, складеного завідувачем виробництва їдальні та відповідальним за харчування заступником директора й зат­вердженого керівником закладу.  Графік гарячого харчування ви­вішений в обідній залі. Контроль за його додержанням, а також за порядком під час прийняття їжі учнями покладається на черго­вого обідньої зали та класних керівників. Продаж буфетної продукції здійснюється готівкою буфетницею.

Правильно організоване харчування є запорукою здоров`я учнів.