Щодо прийому дітей до школи

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 (далі – Порядок).

Документи, необхідні для зарахування до 1 класу та початок їх прийому

Порядок містить вичерпний перелік документів, необхідних для зарахування до 1 класу, та конкретну дату закінчення їх прийому закладами загальної середньої освіти — 31 травня, однак не встановлює конкретну дату початку прийому таких документів, що визначається відповідними органами місцевого самоврядування.

Для зарахування до 1 класу необхідно надати заяву про зарахування за

зразком, встановленим Додатком 1 до Порядку. До такої заяви обов’язково має
бути додано:

1) копію свідоцтва про народження дитини (під час подання копії
пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової
документації № 086-1 /о.

Оригінал або копія документа про попередньо здобуту освіту при

зарахуванні до 1 першого класу не подається.

Визначення місця проживання дитини або одного з її батьків для
першочергового зарахування

Нагадуємо, що першочергово до 1 класу зараховуються діти, місце
проживання яких на території обслуговування закладу загальної середньої освіти
підтверджене, тому для реалізації такого права потрібно обов’язково надати

документи, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування відповідного закладу.

 

Залишити відповідь