Структура навчального року

Про структуру 2020/2021 навчального року та навчальні плани

Робочий навчальний план  складено у відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенції розвитку загальної середньої освіти, концепції профільного навчання у старшій школі, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778, Національної стратегії розвитку освіти до 2021 року, наказів Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, Статуту школи.

для 1-х -2х класів –  за Типовою освітньою  та навчальною програмою для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом О.Я.Савченко, затверджено наказом МОН України від 21.03.2018 № 268.

–  для 3-х-4-х класів –  за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджено наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 407 (Таблиця № 1).

– для 5-9-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018  № 405;

– для 10- 11-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018  № 408.

Структура навчального року:

І семестр – з 1 вересня по 29 грудня 2020 року;

ІІ семестр – з 11 січня по 08 червня 2021 року.

Терміни канікул :

осінні з 22.10.2020 по 01.11.2020

зимові з 30.12.2020 по 10.01.2021

весняні з 30.03.2021 по 04.04.2021