План роботи

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

на 2021-2022 н. р.

№ п/п

Заходи   

виховного     процесу

Відповідальні

Відмітка про виконання

1 2 3 4
ВЕРЕСЕНЬ

Напрям виховної роботи:    Місячник безпеки дорожнього руху

1. День Знань. «Свято Першого дзвоника». КіриєнкоТ.С.
2. Перший урок. Класні керівники    1-11 класів
3. Години спілкування «Знання дорожнього руху – безпека вашого життя», «Дорога і людина: важливі правила співіснування». Класні керівники

1-11 класів

4. Конкурс  малюнків «Безпека руху». Педагог-організатор
5. Зустріч з інспектором міського відділу ДАІ учнів 5-7 класів. Кіриєнко Т.С.
6. Початок операцій:

–         «Милосердя»;

–         «Діти-дітям»;

–         «Турбота».

Кіриєнко Т.С.

Класні керівники

1-9 класів

7. Благодійна акція «Від серця до серця». Класні керівники

1-9 класів.

8. Вибори активу класу, парламенту школи. Педагог-організатор

Класні керівники

9. Педагогічна акція «Чим живеш, дитино?» (складання актів обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей-сиріт та дітей з асоціальних сімей. Класні керівники

1-11 класів, соціальний педагог

10. Конкурс творчих робіт з правил дорожнього руху. Класні керівники

8-11 класів

11. «41 має талант». Педагог-організатор,  класні керівники 5-9 класів.
12. День Туризму. Кіриєнко Т.С., Педагог-організатор.
13. Свято Першого Дзвоника Педагог-організатор
14. Збір макулатури Педагог-організатор
15. Вибори Президента ш/о учнів «Нова школа». Педагог-організатор
16. Конкурс «Кращий клас року» (протягом року). Педагог-організатор
17. Забезпечити виконання методичних рекомендацій щодо використання державної символіки. 3 цією метою:

• Розробити цикл бесід, конкурсів, вечорів з питань вивчення і тлумачення державної та національної символіки.

• Поновити куточки національної символіки у класних кімнатах.

Кіриєнко Т.С.

Класні керівники

1-9 класів

18. Поновити банк даних ветеранів Другої світової війни, Афганістану, ветеранів освіти, людей похилого віку. Педагог-організатор
19. Організувати заходи, присвячені Дню

м. Херсона.

Педагог-організатор
20. Організувати вивчення та дослідження

рідного краю, його історії, природи та мистецтва:

* Екскурсії та подорожі рідним краєм,

його визначними місцями;

* Екскурсії до краєзнавчого музею

* Зустріч з поетами Херсонщини(протягом року).

Класні керівники

1-9 класів

21. Операція «Урок» (протягом року). Педагог-організатор
22. Зустріч учнів школи з працівниками Кримінальної міліції у справах неповнолітніх, Служби у справах неповнолітніх(протягом року). Соціальний педагог
23. Працювати над удосконаленням форм і методів діяльності Ради профілактики правопорушень (протягом року) . Соціальний педагог
24. Проводити рейди:

*по шкільному подвір’ю з метою виявлення курців та прогульників;

*по ігротеках з метою профілактики бездоглядності;

* «Зовнішній вигляд» (протягом року).

Соціальний педагог,

педагог-організатор

25. Організувати роботу по веденню «Щоденника поведінки» класу та своєчасного контролю за скоєнням правопорушень(протягом року). Педагог-організатор
26. Скласти банк даних на дітей, схильних до жебракування, бродяжництва. Соціальний педагог
27. Проводити бесіди з попередження злочинності(протягом року). Соціальний педагог, психолог
28. Звітувати перед органами управління освіти, служби у справах неповнолітніх, кримінальної міліції про скоєння учнями правопорушень (протягом року). Соціальний педагог, психолог
29. Організація чергування класів по школі та в шкільній їдальні. Кіриєнко Т.С.
30. Організувати роботу педагогічного всеобучу батьків – загальношкільні, по класах – ( протягом року). Кіриєнко Т.С.,

психолог

31. Надання соціально-матеріальної допомоги сім’ям, які її потребують. Піклувальна рада
32. Проводити обстеження житлових умов сімей, діти яких перебувають на обліку (пільгові категорії, соціально неспроможні, асоціальні). Соціальний педагог, психолог
33. Інформування батьків про відсутність дітей на заняттях, порушення дисципліни, конфліктні ситуації. Класні керівники

1-11 класів

34. Звітувати перед органами опіки і піклування про роботу школи з питань охорони дитинства. Кіриєнко Т.С.
35. Зміцнювати зв’язки учителів-предметників із батьками, співбесіда з батьками учнів, які не встигають у навчанні, з метою надання їм методичної консультації. Педагогічний колектив школи
36. Опрацювання оперативної інформації з батьківських зборів про зауваження, пропозиції та побажання батьків щодо поліпшення навчально-виховного процесу( протягом року). Кіриєнко Т.С.
37. Провести бесіди щодо дотримання учнями Статуту школи та Правил поведінки молоді у громадських місцях. Класні керівники

1-9 класів

38. Виявлення дітей, схильних до правопорушень

(протягом року).

Соціальний педагог, психолог
39. Співпрацювати зі Службою у Справах неповнолітніх та кримінальною міліцією Суворовського району( протягом року). Соціальний педагог, психолог
40. Доброчинна акція «Діти – дітям» (збір шкільного приладдя для учнів з малозабезпечених родин). Педагог-організатор
41. Організація волонтерської діяльності (протягом року). Педагог-організатор
42. Участь у туристсько-краєзнавчих експедиціях та конкурсах (протягом року). Лямичева В.М.
43. Розподіл території школи за класами для підтримки її у належному санітарному стані. Кіриєнко Т.С.
44. Рейди-огляди стану збереження підручників. Бібіліотекар,педагог-організатор
45. Участь у Днях відкритих дверей навчальних закладів міста (протягом року). Класні керівники випускних класів
46. Провести анкетування учнів 9-х класів з метою виявлення бажань вступу до навчальних закладів  (працевлаштування). Класні керівники

9-х класів

47. Організувати роботу гуртків технічної творчості, народних ремесел. Кіриєнко Т.С.
48. Організувати роботу гуртків художньо-естетичного спрямування на базі школи. Кіриєнко Т.С.
49. Поновити банк даних обдарованих дітей. Соціальний педагог
50. Провести конкурс дитячого малюнка на асфальті до Всесвітнього дня Миру «Щастя і мир на планеті потрібні усім». Педагог-організатор
51. Активізувати спільну роботу з музичною школою №3, спортивними школами, Центром позашкільної роботи, Будинком дитячої та юнацької творчості (протягом року). Кіриєнко Т.С.
52. Залучити учнів до гурткової роботи в закладах міста (протягом року). Кл. керівники

1-9 кл.

53. Поновити банк даних дітей, які знаходяться на «Д» обліку. Медична сестра
54. Створити в навчальному закладі загони:

*    «Дружина юних пожежників»

*    «Юні інспектори дорожнього руху».

Керівники гуртків
55. Організувати на базі школи роботу

спортивних гуртків, секцій, клубів.

Кіриєнко Т.С.
56. Оформити маршрутні листи «Безпечна дорога до школи». Кл. керівники

1-9 кл.

57. Організувати куточки пожежної безпеки в класах. Кл. керівники

1-9 кл.

58. Створити в дитячих колективах психологічно-комфортну ситуацію, яка сприятиме розвитку здібностей, таланту учнів. Кл. керівники

1-9 кл.

59. Організувати вивчення особистості дитини, розвиток її психічних, фізіологічних, фізичних, інтелектуальнихособливостей. Психолог
60. Залучити учнів до роботи органів учнівського самоврядування. Педагог-організатор
61. Створити гуртки, секції, клуби за інтересами та уподобаннями учнів. Кіриєнко Т.С.
62. Участь у благочинній акції «Пробіг з вірою в серці». Педагог-організатор
63. Робота батьківського педагогічного всеобучу протягом року). Кіриєнко Т.С., класні керівники

1-9 класів.

64. Заходи  «Олімпійського тижня». Княгницький В.В.,

педагог-організатор

65. Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах. Психолог
66. Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

–      спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

–      психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–      соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

–      визначення рівня тривоги та депресії учнів.

Класні керівники

1-9 класів, психолог

67. Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі». ЗДВР, керівник МО
68. Інформаційна робота через інтернет-сторінки ЗДВР, соціальний педагог
69. Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків Класні керівники

1-9 класів

70. Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » Керівник МО